spectateurs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за spectateurs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

specta|teur (spectatrice) [spɛktatœʀ, tʀis] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за spectateurs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
spectateur/-trice m/f
spectateur/-trice m/f de cinéma
spectateur/-trice m/f
spectateur/-trice m/f

spectateurs в PONS речника

Преводи за spectateurs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за spectateurs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

spectateurs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文