Преводи за souvenez-vous в Английски»Френски речника

5. mark (number on scale):

6. mark SPORT (starting line):

2. mark (indicate, label):

to mark time MILIT
to mark time (wait) fig (gen)

Вижте също: top, full

1. top (highest or furthest part):

1. top (highest):

dernier/-ière
premier/-ière
to get top marks SCHOOL
il pousse! inf
to be the tops inf, dated
MILIT to go over the top

1. full (completely filled):

complet/-ète
plein à craquer inf

4. full (complete):

complet/-ète
complet/-ète
entier/-ière
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文