sommet във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sommet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. sommet GEOG:

2. sommet:

3. sommet (summum):

4. sommet (rencontre):

contre-sommet <pl contre-sommets>, contresommet <pl contresommets> [kɔ̃tʀəsɔmmɛ] NOUN m POL

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sommet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

sommet в PONS речника

Преводи за sommet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sommet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

sommet Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文