sommeil във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sommeil в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. sommeil PHYSIOL:

to wake [sb] up, to rouse sb form

demi-sommeil <pl demi-sommeils> [d(ə)misɔmɛj] NOUN m

Индивидуални преводни двойки
winter attr

Преводи за sommeil в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

sommeil в PONS речника

Преводи за sommeil в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sommeil в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

sommeil Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文