soleil във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за soleil в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. soleil (gén):

soleil ASTRON, ASTROL

Вижте също: neige

1. neige METEO:

après-soleil <pl après-soleil> [apʀɛsɔlɛj] NOUN m

brise-soleil <pl brise-soleil, brise-soleils> [bʀizsɔlɛj] NOUN m ARCHIT

pare-soleil <pl pare-soleil, pare-soleils> [paʀsɔlɛj] NOUN m MOTOR

Преводи за soleil в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

soleil в PONS речника

Преводи за soleil в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pare-soleil [paʀsɔlɛj] NOUN m inv AUTO

Преводи за soleil в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

soleil Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文