solde във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за solde в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

demi-solde <pl demi-soldes> [d(ə)misɔld] NOUN f

Преводи за solde в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

solde в PONS речника

Преводи за solde в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за solde в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

solde Примери от PONS речника (редакционно проверени)

on offer Brit
on sale Am
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文