soldats във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за soldats в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

soldat soldat NOUN m:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за soldats в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
armed escort NAUT, MILIT

soldats в PONS речника

Преводи за soldats в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за soldats в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

soldats Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文