soldat: във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за soldat: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

soldat soldat NOUN m:

Преводи за soldat: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
soldier boy HIST, MILIT

soldat: в PONS речника

Преводи за soldat: в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за soldat: в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

soldat: Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文