sol във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sol в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. sol:

hors-sol <pl hors-sol> [ˈɔʀsɔl] NOUN m

sous-sol <pl sous-sols> [susɔl] NOUN m

Преводи за sol в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

sol в PONS речника

Преводи за sol в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

sous-sol <sous-sols> [susɔl] NOUN m

Преводи за sol в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

sol Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文