skis във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за skis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

porte-skis, porte-ski <pl porte-skis> [pɔʀt(ə)ski] NOUN m

Phrases:

après-ski <pl après-ski, après-skis> [apʀɛski] NOUN m

ski-bob <pl ski-bobs> [skibɔb] NOUN m

Преводи за skis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
avion m à skis
saut m à skis
ski m
à ski
I ski a lot

skis в PONS речника

Преводи за skis в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. ski (sport):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за skis в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
ski m
avion m à skis

skis Примери от PONS речника (редакционно проверени)

avion m à skis
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文