situation във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за situation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. situation (ensemble de conditions):

2. situation (emploi):

Вижте също: intéressant

I.intéressant (intéressante) [ɛ̃teʀɛsɑ̃, ɑ̃t] ADJ

II.intéressant (intéressante) [ɛ̃teʀɛsɑ̃, ɑ̃t] NOUN m (f)

III.intéressant (intéressante) [ɛ̃teʀɛsɑ̃, ɑ̃t]

Индивидуални преводни двойки

Преводи за situation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

situation в PONS речника

Преводи за situation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. situation (état):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за situation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

situation Примери от PONS речника (редакционно проверени)

situation Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文