signes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за signes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. signer (apposer sa signature sur):

1. signe (indice):

it's a sign that

2. signe (symbole) ASTROL:

3. signe (geste):

faire signe à qn lit

Вижте също: avant-coureur

Индивидуални преводни двойки

Преводи за signes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

signes в PONS речника

Преводи за signes в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. signe (geste, indice):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за signes в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

signes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

signes Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за signes в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文