signal във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за signal в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

sign|al <pl signaux> [siɲal, o] NOUN m

signal de détresse AVIAT, NAUT

Преводи за signal в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
cue in TV, CINE, RADIO

signal в PONS речника

Преводи за signal в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

signal <-aux> [siɲal, o] NOUN m a. INFOR

Индивидуални преводни двойки

Преводи за signal в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

signal Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文