seulement във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за seulement в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за seulement в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
I wish he'd put a sock in it inf

seulement в PONS речника

Преводи за seulement в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за seulement в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

seulement Примери от PONS речника (редакционно проверени)

not only ..., but
pas seulement soutenu
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文