serviette във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за serviette в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

serviette-éponge <pl serviettes-éponges> [sɛʀvjɛtepɔ̃ʒ] NOUN f

porte-serviettes, porte-serviette <pl porte-serviettes> [pɔʀt(ə)sɛʀvjɛt] NOUN m

Преводи за serviette в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

serviette в PONS речника

Преводи за serviette в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

sèche-serviette <sèche-serviettes> [sɛʃsɛʀvjɛt] NOUN m inv

Индивидуални преводни двойки

Преводи за serviette в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

serviette Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文