sert във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sert в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. servir (donner à boire, à manger):

1. servir (être utilisé):

2. servir (être utile):

Вижте също: courir

1. courir (gén):

2. courir SPORT:

Преводи за sert в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
it's (a) no go
serveur/-euse m/f (qui sert du café)

sert в PONS речника

Преводи за sert в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sert в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

sert Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文