secrets във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за secrets в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.secr|et (secrète) [səkʀɛ, ɛt] ADJ

1. secret (ce qu'on cache):

3. secret (discrétion):

III.secr|et (secrète) [səkʀɛ, ɛt]

Вижте също: tombe

Индивидуални преводни двойки

Преводи за secrets в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
secret/-ète

secrets в PONS речника

Преводи за secrets в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за secrets в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
top secret(-ète)
top secret(-ète)
secret(-ète)
secret(-ète)
secret(-ète)

secrets Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文