secrétaire във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за secrétaire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.secrétaire [s(ə)kʀetɛʀ] NOUN mf (employé administratif)

II.secrétaire [s(ə)kʀetɛʀ] NOUN m

sous-secrétaire <pl sous-secrétaires> [sus(ə)kʀetɛʀ] NOUN mf ADMIN POL

Преводи за secrétaire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

secrétaire в PONS речника

Преводи за secrétaire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за secrétaire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

secrétaire Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文