second във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за second в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.second (seconde) [səɡɔ̃, ɔ̃d] ADJ

1. second (dans une séquence):

2. second (dans une hiérarchie):

II.second (seconde) [səɡɔ̃, ɔ̃d] NOUN m (f)

VI.second (seconde) [səɡɔ̃, ɔ̃d]

Преводи за second в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
first officer AVIAT, NAUT
second/-e m/f (to après)

second в PONS речника

Преводи за second в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Вижте също: cinquième

I.cinquième [sɛ̃kjɛm] ADJ antéposé

second [s(ə)gɔ̃] NOUN m (dans une charade)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за second в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
second(e) gagnant(e) m (f)

second Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文