savon във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за savon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

porte-savon <pl porte-savon, porte-savons> [pɔʀt(ə)savɔ̃] NOUN m

Преводи за savon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
savon m inf
passer un savon à qn inf
passer un savon à inf

savon в PONS речника

Преводи за savon в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за savon в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

savon Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文