saut във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за saut в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. saut (mouvement):

saut-de-mouton <pl sauts-de-mouton> [sodmutɔ̃] NOUN m

saut-de-loup <pl sauts-de-loup> [sodlu] NOUN m ARCHIT

Преводи за saut в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
cavalier/-ière m/f de saut

saut в PONS речника

Преводи за saut в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за saut в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
saut m à ski

saut Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文