salle във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за salle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. salle (pièce):

2. salle (spectateurs):

drill hall Brit
cinema Brit
salle de police MILIT
salle de régie CINE, THEAT
cinema Brit
theatre Brit
theatre Brit
cinemas Brit

arrière-salle <pl arrière-salles> [aʀjɛʀsal] NOUN f

Преводи за salle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

salle в PONS речника

Преводи за salle в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. salle (pièce):

Преводи за salle в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

salle Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文