salarié във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за salarié в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.salarié (salariée) [salaʀje] ADJ

II.salarié (salariée) [salaʀje] NOUN m (f)

non-salarié (non-salariée) <mpl non-salariés> [nɔ̃salaʀje] NOUN m (f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за salarié в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

salarié в PONS речника

Преводи за salarié в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за salarié в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

salarié Примери от PONS речника (редакционно проверени)

salarié Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文