sœur във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за sœur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

belle-sœur <pl belles-sœurs> [bɛlsœʀ] NOUN f

demi-sœur <pl demi-sœurs> [d(ə)misœʀ] NOUN f

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sœur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

sœur в PONS речника

Преводи за sœur в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

demi-sœur <demi-sœurs> [d(ə)misœʀ] NOUN f

belle-sœur <belles-sœurs> [bɛlsœʀ] NOUN f

Преводи за sœur в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

sœur Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文