séance във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за séance в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. séance (réunion):

Преводи за séance в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
session ADMIN, LAW, POL
session MED, DENT
session MUS, SPORT
musicien/-ienne m/f de séance

séance в PONS речника

Преводи за séance в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за séance в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

séance Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文