s'intéresse във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за s'intéresse в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.intéressé (intéressée) [ɛ̃teʀese] VERB pp

intéressé → intéresser

II.intéressé (intéressée) [ɛ̃teʀese] ADJ

III.intéressé (intéressée) [ɛ̃teʀese] NOUN m (f)

Вижте също: intéresser

Преводи за s'intéresse в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

s'intéresse в PONS речника

Преводи за s'intéresse в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

II.intéressé(e) [ɛ̃teʀese] NOUN m(f)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за s'intéresse в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

s'intéresse Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文