rythme във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rythme в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. rythme:

rythme LIT, MUS

2. rythme (allure):

Вижте също: rythmer

Индивидуални преводни двойки

Преводи за rythme в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
rhythm MUS, LIT

rythme в PONS речника

Преводи за rythme в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за rythme в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

rythme Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文