routière във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за routière в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.rout|ier (routière) [ʀutje, ɛʀ] ADJ (de la route)

Вижте също: vieux

I.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] ADJ

3. vieux (ancien):

II.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] NOUN m (f)

III.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj] ADV

V.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

old thing dated
old thing dated
old bag inf, péj
vieux croûton inf péj
vieux jeton inf
vieux schnock inf péj

VI.vieux (vieille), vieil before vowel or mute h, <mpl vieux> [vjø, vjɛj]

Преводи за routière в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
travel flash TV, RADIO

routière в PONS речника

Преводи за routière в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.routier (-ière) [ʀutje, -jɛʀ] ADJ (relatif à la route)

II.routier (-ière) [ʀutje, -jɛʀ] NOUN m, f (camionneur)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за routière в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

routière Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文