rotation във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rotation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за rotation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
turnaround time TRANSP, MILIT

rotation в PONS речника

Преводи за rotation в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за rotation в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

rotation Примери от PONS речника (редакционно проверени)

rotation Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文