roses във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за roses в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

pot-aux-roses <pl pots-aux-roses> [potoʀoz] NOUN m fig

laurier-rose <pl lauriers-roses> [lɔʀjeʀoz] NOUN m

rose-thé <pl roses-thé> [ʀozte] NOUN f BOT

rose-croix <pl rose-croix> [ʀozkʀwɑ] NOUN m

Rose-Croix [ʀozkʀwɑ] NOUN f (confrérie)

Преводи за roses в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

roses в PONS речника

Преводи за roses в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

laurier-rose <lauriers-roses> [lɔʀjeʀoz] NOUN m

Преводи за roses в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

roses Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文