robinet във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за robinet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

tap Brit
to turn a tap Brit ou faucet Am on/off
the gas tap Brit
Индивидуални преводни двойки
mixer tap Brit

Преводи за robinet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

robinet в PONS речника

Преводи за robinet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за robinet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

robinet Примери от PONS речника (редакционно проверени)

robinet Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文