rire във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. rire (éclat):

1. rire (s'esclaffer):

2. rire (s'amuser):

3. rire (se moquer):

Вижте също: vendredi

I.pince-sans-rire [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] ADJ inv

II.pince-sans-rire <pl pince-sans-rire> [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] NOUN mf

Индивидуални преводни двойки

Преводи за rire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

rire в PONS речника

Преводи за rire в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.pince-sans-rire [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] NOUN mf inv

II.pince-sans-rire [pɛ̃ssɑ̃ʀiʀ] ADJ inv

Индивидуални преводни двойки

Преводи за rire в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

rire Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文