rincer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rincer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
to have a swig inf

Преводи за rincer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

rincer в PONS речника

Преводи за rincer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за rincer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

rincer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文