riches във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за riches в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

4. riche (luxueuse):

Преводи за riches в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

riches в PONS речника

Преводи за riches в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за riches в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

riches Примери от PONS речника (редакционно проверени)

if I were rich, ...
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文