retard във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за retard в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. retard:

Вижте също: métro

Индивидуални преводни двойки

Преводи за retard в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

retard в PONS речника

Преводи за retard в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за retard в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

retard Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文