restera във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за restera в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. rester (dans un lieu):

2. rester (dans une position, un état):

6. rester (ne pas aller au-delà de):

Вижте също: flan

Индивидуални преводни двойки

Преводи за restera в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

restera в PONS речника

Преводи за restera в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за restera в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

restera Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文