restaurant във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за restaurant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

hôtel-restaurant <pl hôtels-restaurants> [otɛlʀɛstɔʀɑ̃] NOUN m

café-restaurant <pl cafés-restaurants> [kafeʀɛstɔʀɑ̃] NOUN m

ticket-restaurant® <pl tickets-restaurant> [tikɛʀɛstɔʀɑ̃] NOUN m

wagon-restaurant <pl wagons-restaurants> [vaɡɔ̃ʀɛstɔʀɑ̃] NOUN m

Преводи за restaurant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

restaurant в PONS речника

Преводи за restaurant в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

chèque-restaurant <chèques-restaurant> [ʃɛkʀɛstɔʀɑ̃] NOUN m

wagon-restaurant <wagons-restaurants> [vagɔ̃ʀɛstɔʀɑ̃] NOUN m

voiture-restaurant <voitures-restaurants> [vwatyʀʀɛstɔʀɑ̃] NOUN f

café-restaurant <cafés-restaurants> [kafeʀɛstɔʀɑ̃] NOUN m:

ticket-repas <tickets-repas> [tikɛ-ʀəpa] NOUN m, ® ticket-restaurant [tikɛ-ʀɛstɔʀɑ̃] NOUN m

Преводи за restaurant в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

restaurant Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文