respectueuse във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за respectueuse в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

respectu|eux (respectueuse) [ʀɛspɛktɥø, øz] ADJ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за respectueuse в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
respectueux/-euse (of de)

respectueuse в PONS речника

Преводи за respectueuse в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

respectueux (-euse) [ʀɛspɛktɥø, -øz] ADJ

respectueux (-euse)

Преводи за respectueuse в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

respectueuse Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文