respecte във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за respecte в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. respecter (ne pas porter atteinte à):

to honour Brit
Индивидуални преводни двойки

Преводи за respecte в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

respecte в PONS речника

Преводи за respecte в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за respecte в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

respecte Примери от PONS речника (редакционно проверени)

respecte Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文