renvoyer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за renvoyer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

3. renvoyer (faire retourner):

Вижте също: calendes

Индивидуални преводни двойки

Преводи за renvoyer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

renvoyer в PONS речника

Преводи за renvoyer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за renvoyer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
(r)envoyer qn à qc/qn

renvoyer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文