renommée във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за renommée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.renommé (renommée) [ʀənɔme] VERB pp

renommé → renommer

II.renommé (renommée) [ʀənɔme] ADJ

Вижте също: renommer

Индивидуални преводни двойки

Преводи за renommée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

renommée в PONS речника

Преводи за renommée в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за renommée в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

renommée Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文