rendue във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rendue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. rendre (retourner):

to return (à to)
to take back (à to)
to return (à to)
to give back (à to)
to return (à to)
to pay back (à to)
to return (à to)

6. rendre (exprimer, traduire):

1. rendre (aller):

Вижте също: monnaie, César, césar, bagage

6. monnaie ECON (argent):

1. César → césar

rendu → rendre

Вижте също: rendre

1. rendre (retourner):

to return (à to)
to take back (à to)
to return (à to)
to give back (à to)
to return (à to)
to pay back (à to)
to return (à to)

6. rendre (exprimer, traduire):

1. rendre (aller):

compte rendu <pl comptes rendus> [kɔ̃tʀɑ̃dy] NOUN m

Преводи за rendue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
rendre (to à)

rendue в PONS речника

Преводи за rendue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

rendu part passé de rendre

Вижте също: rendre

compte rendu [kɔ̃tʀɑ̃dy] NOUN m

Преводи за rendue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

rendue Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский |