rencontré във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rencontré в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

2. rencontre:

3. rencontre SPORT:

match Brit
game Am
meeting Brit
meet Am

Вижте също: mauvais

I.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz] ADJ

8. mauvais (méchant):

II.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz] NOUN m (f) inf

III.mauvais (mauvaise) [mɔvɛ, ɛz] ADV

Преводи за rencontré в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
encounter SPORT

rencontré в PONS речника

Преводи за rencontré в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за rencontré в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

rencontré Примери от PONS речника (редакционно проверени)

rencontré Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文