remue във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за remue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

remue-méninges, remue-méninge <pl remue-méninges> [ʀəmymenɛ̃ʒ] NOUN m

remue-ménage <pl remue-ménage, remue-ménages> [ʀ(ə)mymenaʒ] NOUN m

Вижте също: ciel

2. ciel < pl cieux> (firmament):

ciel liter

Преводи за remue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

remue в PONS речника

Преводи за remue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

remue-ménage [ʀ(ə)mymenaʒ] NOUN m inv

Преводи за remue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

remue Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文