rempli във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rempli в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.rempli (remplie) [ʀɑ̃pli] VERB pp

rempli → remplir

Вижте също: remplir

1. remplir (dans l'espace):

2. remplir (s'acquitter de):

to fulfil Brit
to fulfil Brit
to fulfil Brit

pré-rempli (pré-remplie) [pʀeʀɑ̃pli] ADJ ADMIN

1. remplir (dans l'espace):

2. remplir (s'acquitter de):

to fulfil Brit
to fulfil Brit
to fulfil Brit

Преводи за rempli в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

rempli в PONS речника

Преводи за rempli в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за rempli в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

rempli Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文