remplacer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за remplacer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. remplacer (prendre momentanément la place de):

Преводи за remplacer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
replace euph

remplacer в PONS речника

Преводи за remplacer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за remplacer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

remplacer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文