rejet във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за rejet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

1. rejet (refus):

3. rejet (déversement industriel):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за rejet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
rejection MED, INFOR, TECH
rejet m (of de)

rejet в PONS речника

Преводи за rejet в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за rejet в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

rejet Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文