reins във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за reins в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.rein [ʀɛ̃] ANAT NOUN m (organe)

rein mpl:

the loins pl liter
Индивидуални преводни двойки

Преводи за reins в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
kidney ANAT
donneur/-euse m/f de rein
reins mpl
to gird up one's loins lit, fig

reins в PONS речника

Преводи за reins в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за reins в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

reins Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文