registre във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за registre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
land attr

Преводи за registre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

registre в PONS речника

Преводи за registre в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за registre в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

registre Примери от PONS речника (редакционно проверени)

mark book Brit
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文