record във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за record в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Преводи за record в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

record в PONS речника

Преводи за record в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

I.record [ʀ(ə)kɔʀ] NOUN m a. SPORT

Индивидуални преводни двойки

Преводи за record в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
détenteur(-trice) m (f) de record
record inv
record inv

record Примери от PONS речника (редакционно проверени)

détenteur(-trice) m (f) de record
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文